top of page

eczacılar odası

2023
 

Kütle girişi sokak akslarının kesişim noktası üzerinden hacimsel boşluk oluşturularak kurgulanmıştır. Taş doku üzerinde yükselen kule kütleyi ve Eczacılar odasının logosunu vurgular. Giriş cephesinde kullanılan ahşap ve taş malzemenin sıcak etkisi yapıya davet eder.

Cephedeki güneş kırıcı elemanlar ışık gölge etkisinin sağlanması ve fuaye alanının arttırılması için güney cephesinde konumlandırılmıştır. Cephedeki doluluk boşluk etkisi ile açılan yırtıklar güneş kırıcı elemanlarla birleştirici bir güç sağlar.

Dış mekanda oluşturulan cephe kurgusu iç mekana da yansıtılmıştır. İç mekanda şeffaflık ön planda tutularak her birimin birbiri ile dinamik ilişki kurması sağlanmıştır. Zemin katta bulunan sekreterya lobi ziyaretçiyi karşılayacak biçimde kurgulanmış, başkanlık odası ve toplantı odası ile bütünleştirilmiştir. Müze her mekanla aktif deneyim sağlayacak şekilde güney cephesinde kurgulanıp dışarıdan ve içeriden gelen ziyaretçileri karşılar. 

1.katta çok amaçlı salon ve fuaye alanı kurgulanmıştır. Bu alandaki galeri boşluğunun sürekliliği fuaye alanı için ferah bir etki sağlar. 2.katta bulunan bar ve kokteyl alanı kapalı mekan , pergola yarı açık mekan ve teras alanı açık mekan deneyimini bir arada tutar

bottom of page