top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİBURAK PAMUK- ODA PROJE olarak Şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz.  BURAK PAMUK – ODA PROJE, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun” veya “KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu


‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından BURAK PAMUK-ODA PROJE  mağaza ve internet sitelerinde geçerli olan sadakat kart programının kullanımına bağlı olarak toplanan kişisel veriler bakımından BURAK PAMUK – ODA PROJE  (“BURAK PAMUK – ODA PROJE ) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde ticari ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Cad. No:33/44  Altınordu - ORDU adresinde bulunan BURAK PAMUK- ODA PROJE’ dir.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

BURAK PAMUK – ODA  PROJE tarafından ad, soyad, iletişim bilgileri ile yapılan alışverişlere ilişkin bilgiler KVKK m. 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;


Sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine dayalı olarak satış sözleşmesinin kurulması, ödemelerin gerçekleştirilmesi, fatura sürecinin yürütülebilmesi, müşteri taleplerinin yönetilmesi amaçlarıyla


Açık rıza hukuki sebebine dayanarak müşteri veri tabanı oluşturmak, reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak, paylaşılması halinde şehir, cinsiyet ve doğum tarihine ilişkin veriler reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kullanım özellikleri uyarınca kişiye özel reklam ve pazarlama faaliyetleri ve doğum günlerinde kişiye özel indirim uygulanabilmesi amaçlarıyla

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak anlaşmazlıkların ve hukuk davaların çözüme kavuşturulması, yasal hak taleplerinde bulunulması veya dava açılması ya da müdafaa edilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi amacıyla


Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak başta KVKK olmak üzere, 6098 Saylı Türk Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

BURAK PAMUK – ODA PROJE,  belirli durumlarda, işlediğimiz kişisel verilerinizi, Kanun'un 8. ve 9. maddeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak ülke sınırları içinde ikamet eden üçüncü şahıslara aktarabilir.

Sadakat kart programına üyelik işlemlerinde beyan ettiğiniz kişisel verileriniz BURAK PAMUK- ODA PROJE e-ticaret çözüm ortakları ile veri işleyen sıfatı ile paylaşılmakta ve bu hizmetlerin sunumunda yurtdışında yerleşik sunucularda barındırılan bulut hizmetlerinin kullanılmas